Algemene voorwaarden

Inschrijven
U kunt zich via de website www.motiveerkracht.nu inschrijven voor een training of workshop. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Is een training vol dan ontvangt u daarover bericht.

Betaling
U ontvangt direct na inschrijving een mail met betalingsgegevens. De inschrijving voor een workshop is definitief op het moment dat uw betaling is verwerkt.
Hierna ontvangt u een betalingsbevestiging met factuur. Ook als de werkgever betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.
De kosten van trainingen en workshops zijn vrijgesteld van BTW.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de workshop ontvangt u nog een mail met verdere informatie.

Annuleren
Annuleren van de workshop is kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de workshop. U ontvangt het volledige bedrag terug op uw rekening.
Annuleert u vanaf 14 dagen voor de workshop, dan bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. De andere 50% wordt, indien al betaald, teruggestort.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor de workshop, bent u het gehele bedrag verschuldigd.
U kunt er wel altijd voor kiezen om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen. Geef de naam van diegene dan wel vooraf aan ons door via de mail. Annulering verloopt alleen via de mail, info@motiveerkracht.nu, niet telefonisch.
Mochten we de workshop wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen onverhoopt zelf annuleren, dan worden betalingen uiteraard per omgaande en volledig teruggestort.

Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van opleidingen berust bij Motiveerkracht.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Motiveerkracht trainingsmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en website van Motiveerkracht op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Motiveerkracht.
De eigendomsrechten van het gebruikte trainingsmateriaal zijn en blijven eigendom van Motiveerkracht of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial