Valt er nog iets te leren?

mei 9, 2016, In: uitdaging
0

“Stel, je hebt een gemiddelde intelligentie en zit op school tussen laagbegaafde kinderen met een IQ van 70.”, zegt Nicole Smits, IB’er op BS Athena, ”Dat is voor even prima, maar je raakt al snel verveeld, vindt geen aansluiting en de uitdaging is ver te zoeken. Zo voelt het voor hoogbegaafden in het regulier onderwijs.“ Een goede voedingsbodem voor motivatieproblemen.

Basisschool Athena is een voorziening voor leerlingen met een IQ van 130 en hoger. Op hun oude basisschool liepen ze vast. Hier gaan ze weer met plezier naar school! De kinderen leren wat leren is en worden weer uitgedaagd. Hoe doen ze dat toch op Athena?
Motiveerkracht sprak met directeur Chris van Broekhoven en IB’er Nicole Smits van deze bijzondere school in Drunen en vroeg zich af wat reguliere scholen kunnen leren van hun de aanpak.

Zulke gemotiveerde kinderen, hoe doen jullie dat?
Het begint met het compacten van het basisprogramma. Ook deze leerlingen moeten daaraan voldoen, maar ze hebben vaak voldoende aan een kwartier instructie. Daardoor is er volop tijd voor andere -prikkelende en uitdagende- activiteiten. We doen een groot beroep op het creatief denken van kinderen. Kinderen leren out of the box denken, bijvoorbeeld in de wekelijkse filosofeermomenten.
Ook worden ze uitgedaagd met gastlessen door docenten uit het VO. Ze maken kennis met o.a. oude talen, scheikunde en natuurkunde.

athena

Bij wereldoriëntatie bepalen ze per thema hun leervraag. Die vraag wordt gemaakt volgens een stappenplan, waarmee een onderzoekende houding wordt geactiveerd. Er wordt een beroep gedaan op executieve functies als plannen, organiseren en afstemmen. We proberen met ons onderwijs zo snel mogelijk naar de 3 bovenste niveaus van de taxonomie van Bloom te komen, het ‘hogere orde denken’.
Ieder kind presenteert aan het eind van het thema zijn eigen bevindingen. Leerzaam voor hén, maar ook voor de klasgenootjes die zo nog veel meer inzichten en informatie over het thema krijgen.

Wat doen jullie nog meer?
Een belangrijke taak is de leerlingen voorbereiden op de zelfstandigheid die in het VO van hen verwacht wordt. Hoe leer je leren, plannen, omgaan met je huiswerk en hoe stel je een goede vraag?
Ze leren zelf hun werk kritisch te beoordelen, een proces dat ondersteund wordt door individuele gesprekken. Dit is goed te organiseren, doordat er in verhouding weinig instructie wordt gegeven en er veel zelfstandig wordt gewerkt. We geven ze veel autonomie en het vertrouwen dat ze het zelf kunnen!

Hoe zorgen jullie ervoor dat de leerlingen die hier ongemotiveerd binnenkomen, weer gemotiveerd raken?
Vaak is het geen motivatieprobleem! Deze leerlingen leggen de lat voor zichzelf zo hoog, dat het eerder faalangst is. Ze moeten zich hier eerst veilig en geaccepteerd voelen en leren omgaan met frustratie. Een van de mooie facetten van het werken met leervragen, is dat kinderen op elkaars vragen reageren. Ze stimuleren en motiveren elkaar daarmee. Ze ervaren dat er meer kinderen zijn zoals zij en hoeven zich niet aan te passen, zoals ze dat wel deden op de reguliere basisschool. Nooit eerder hebben ze het gevoel gehad ‘hier ga ik het voor doen’. Deze houding verandert snel hier in school.

Hebben jullie tips voor de reguliere bassischool om het voor hoogbegaafde leerling aantrekkelijk te houden op school?
• Laat deze kinderen geen instructie volgen als dit niet nodig is. Wel hebben deze leerlingen ook aandacht nodig, dus plan wel instructie of coaching in voor deze leerlingen.
• Volg de methodiek niet slaafs. Jij als leerkracht kan ervoor zorgen dat de doelen ook op een andere manier aan bod komen. Vertrouw op je eigen competenties!
• Deze leerlingen willen geen verkeerd antwoord geven dus zeggen snel ‘ik weet het niet’. Geef ze het vertrouwen dat ze het wel weten en geef ze even de tijd om te denken i.p.v. de vraag bij een andere leerling neer te leggen. En fouten mogen gemaakt worden natuurlijk!
• Daag ze uit in je vraagstelling. Laat ze zelf denken en vul niet voor ze in.

En wat vinden de leerlingen van Athena zelf de belangrijkste tip?
Korte instructies! Iets horen wat je al lang weet, daar haak je al snel bij af. Ze willen het liefst zo snel mogelijk zelf aan de slag. Dan valt er wat te leren!

WELKOM!

Motiveerkracht is onze blog met tips, mooie quotes en ervaringsverhalen over motivatie in het onderwijs. 
Veel plezier en tot ziens!

Laurence en Marlou

Volg & like us :)

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Onze pijlers