Groepstrajecten voor schoolbesturen

juni 21, 2017, In:
0

voor zij-instromers of startende leerkrachten

Voor besturen bieden we groepstrajecten aan, waar we alle zij-instromers of starters binnen het bestuur clusteren. Daarbij blijven de individuele ontwikkelbehoeften voorop staan. De leerkrachten kunnen in dit traject veel meer van en met elkaar leren en door kennissessies te clusteren is het financieel ook aantrekkelijker.

Startbijeenkomst
Eerste kennismaking.
We presenteren de onderwijsvisie van Motiveerkracht en de manier waarop wij coachen.
De deelnemers (starters/zij-instromers) wisselen praktijkervaringen uit en we bespreken de individuele ontwikkelbehoeften.
Ten slotte plannen we individuele observaties in voor een nulmeting.

Nulmeting
Observatie van een les.
Afhankelijk van de observatie en de persoonlijke ontwikkelbehoeften, komen we met een begeleidingsvoorstel. We gaan uit van 2-5 coachingssessies per deelnemer.

Begeleidingstraject
Coachingssessies
In de coachingssessies werken we aan de individuele ontwikkeldoelen. Voorbeelden van onze interventies zijn: Samen een les voorbereiden, beeldcoaching en co-teaching.

Intervisiebijeenkomsten
Tijdens de intervisiebijeenkomsten komen we met alle deelnemers samen. We bespreken casussen uit de eigen praktijk. De deelnemers leren van en met elkaar. Het delen van ervaringen is van onschatbare waarde in het begin van hun carrière.

Kennismodules
Naar aanleiding van de ontwikkelbehoeften bieden we relevante online modules aan om de kennis te vergroten.

Eindbijeenkomst
Tijdens de eindbijeenkomst ontmoeten we elkaar voor de laatste keer. We evalueren het coachingstraject en vieren de successen.

Uw kosten en onze inzet:

  • Startbijeenkomst (3 uur)
  • Nulmeting en begeleidingsvoorstel per deelnemer
  • 2 intervisiebijeenkomsten (2 uur)
  • Kennismodules
  • 2-5 coachingssessies per deelnemer (3 uur per sessie)
  • Eindbijeenkomst (2 uur)

€ 3.600,00 per deelnemer
Minimaal 3, maximaal 8 deelnemers per groep.

 

 

 

 

Welkom bij Motiveerkracht!

Laurence en Marlou

Partners

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial