Tutorleren in het VMBO. Win-win!

november 9, 2015, In: autonomie
2

Dinsdagmiddag, 14.15 uur. Een lokaal stroomt langzaam vol met leerlingen uit alle jaargroepen, die in tweetallen een werkplek zoeken. Ze pakken wat te drinken en iets lekkers en zonder enige bemoeienis van een docent worden boeken opengeslagen, tablets opgestart en gaan de tweetallen aan de slag. Dit is de tutorles op het Munnikenheide College, een VMBO in Etten-Leur.

Dit is het 2e schooljaar dat wordt gewerkt met tutoren. Het project begint steeds meer zijn vruchten af te werpen. Er zijn inmiddels al 35 tutoren uit leerjaar 3 en 4, die de leerlingen uit de 1e en 2e bijles geven in diverse vakken. Het zelfvertrouwen van de tutoren neemt toe en de schoolresultaten van de tutees gaan omhoog. Win-win!

Motiveerkracht was nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat en ging in gesprek met Anne-Marie van Dongen, tutorcoach en initiatiefnemer van het Tutorleren op het Munnikenheide College.

 

Wat houdt Tutorleren bij jullie op school in?

Een bovenbouw leerling geeft op school 1 keer per week privéles aan een onderbouw leerling. Iedereen mag zich opgeven om tutor te worden en aangeven voor welke vakken hij of zij dat wil doen.

 

Waarom is er gekozen voor tutorleren?

We willen hier op school zo goed mogelijk inspelen op de individuele behoeftes van onze leerlingen. Dit is in de klas niet altijd mogelijk. Tutorleren biedt de mogelijkheid leerlingen die extra begeleiding wel te geven en de kwaliteiten van onze leerlingen te benutten. Daarnaast leren de tutoren om te gaan met verantwoordelijkheid en plannen. Ze moeten hun kennis aanpassen op een ander niveau, ze zijn didactisch en pedagogisch bezig. Kortom erg leerzaam voor de tutoren en het geeft een boost aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

 Ook heeft het tutorleren effect op de sfeer in de school. Jongerejaars voelen zich gesteund in de aula als ze ook wat ouderejaars kennen. Ze zeggen elkaar goede dag en er wordt geïnformeerd hoe de toetsen zijn gegaan.

 

Waarom was er onderzoek nodig?

Er waren alleen ervaringen met leerlingen van 5 en 6 VWO in de onderbouw. Deze kunnen over het algemeen meer verantwoordelijkheid aan, zijn verder in het organiseren en bieden van structuur. Door het grotere leeftijdsverschil tussen tutor en tutee hebben ze al meer natuurlijk overwicht.

Ik had er alle vertrouwen in dat VMBO-leerlingen dit ook zouden kunnen. De vraag was alleen wat onze leerlingen nodig hebben om dit in de praktijk te brengen en hoe we tutorleren het beste konden implementeren.

Anne-Marie deed een jaar praktijkonderzoek bij de academische opleidingsschool naar het tutorleren op het VMBO. Zo is ze tot de formule gekomen die nou in gebruik is genomen op het Munnikenheide College.

 

Welke tips kun je geven aan scholen die het tutorleren willen invoeren.

  • Bied structuur. Op vaste tijden tutorlessen, duidelijke regels en vaste routines tijdens en rondom het tutorleren.
  • Geef de tutoren een gedegen training vooraf. Dit bereidt ze voor, geeft ze vertrouwen en maakt ze speciaal. Wij zijn dit jaar met alle tutoren een dag naar de Pabo geweest waar ze op maat een college hebben gevolgd en zo een hoop didactische en pedagogische vaardigheden hebben geleerd. Deze ervaring heeft er ook voor gezorgd dat het minimale leeftijdsverschil met hun tutees er niet meer toe doet en er alsnog een natuurlijk overwicht is ontstaan.
  • Laat los en geef vertrouwen. Tijdens het tutorleren bemoeien wij ons niet met de les. We geven ze echt het vertrouwen dat ze het kunnen. Ook als ze met vragen komen sturen we erop aan dat ze dit zelf oplossen. Hier groeien ze van.
  • Bouw een intervisie moment in. Na de tutorles blijven de tutors nog even in het lokaal voor een korte intervisie. Vragen die dan voorbij komen zijn. “Hoe geef ik feedback aan mijn onzekere tutee als ik zie dat ze fouten maakt?” Of “Wat doe je als je de stof zelf even niet begrijpt?.”

 

We zijn nog wel nieuwsgierig wat een tutor motiveert dit allemaal te doen. Na dit even te hebben rondgevraagd, was het unanieme antwoord:  “Omdat ik het leuk vind iemand te helpen”. Mooi toch? En de tutees? Die hopen op betere leerresultaten en vinden het fijn om uitleg te krijgen van een ‘peer’. “Ik had een 6,7 voor Wiskunde en daarvoor was het een 5,2”, werd ons al trots verteld !”

WELKOM!

Motiveerkracht is onze blog met tips, mooie quotes en ervaringsverhalen over motivatie in het onderwijs. 
Veel plezier en tot ziens!

Laurence en Marlou

Volg & like us :)

Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Onze pijlers